“Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan”

Auxilia-Limburg heeft goed standgehouden tijdens corona.

De teller staat op 500 vrijwilligers. Er is een grote toename van jonge vrijwilligers (vooral dankzij de “vrijwilligers-stage” van verschillende hogescholen). 40% van onze vrijwilligers hebben een diploma secundair onderwijs, 30% zijn bachelor, en 25% master.

Onze vrijwilligers helpen 800 leerlingen, 75% in het lager onderwijs, en 17% in het secundair onderwijs.

60% van onze leerlingen zijn anderstaligen, 55% leven in een gezin met een vervangingsinkomen. 25% leven in een gezin met een alleenstaande ouder, en het aantal alleenstaande vaders neemt toe.