Leerlingen

Leerlingen

Je hebt nood aan extra hulp voor het maken van je huiswerk of voor een bepaald vak. Of je bent vader of moeder, zorgcoördinator, leerkracht, opvoeder… en één van je kinderen, leerlingen of cliënten heeft extra leerondersteuning nodig, maar je kunt nergens terecht? Auxilia helpt je graag op weg.

Na een aanvraag is er altijd een intakegesprek. Of er daarna een vrijwilliger kan worden ingeschakeld, hangt af van drie factoren:

  • gaat het hier om een vorm van beperkte kansen?
  • zijn de belangrijkste betrokkenen, zeker de leerling en de ouders, gemotiveerd?
  • zijn er geen andere mogelijkheden?

De leerhulp gebeurt bij de leerling thuis, een rustige plek is dus aangewezen. Als dat nodig is, zoeken we naar andere locaties, bijvoorbeeld op school of in de bibliotheek.

Wat kost dat? Bij de start van de begeleiding is er een dossierkost van 12 euro per jaar. Daarnaast vergoed je de vrijwilliger voor zijn verplaatsingen. We proberen die kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Hieronder een link naar concrete voorbeelden en het aanmeldingsformulier voor leerhulp.

Meest recente berichten

Wel en wee in corona-tijden

Sedert het aanloopleren na de paasvakantie gestart is, geef ik dagelijks 2 uur videoles aan mijn leerlingen, Raf en Ada. Van de leerkrachten ontvang ik wekelijks een werkschema dat ik zo goed mogelijk probeer op te volgen en ik breng ook de juffen op de hoogte van datgene wat we gedaan hebben. Zo loopt het wel goed, denk ik. Raf gaat vanaf vrijdag weer naar school (eerste leerjaar). Ada (derde leerjaar) zal ik online verdere leerhulp moeten bieden.

Het grootste probleem is inderdaad de taalachterstand die nu groter wordt. De kidneren komen nu nog amper in contact met het Nederlands en dat merk je.  Hoewel ik er telkens op hamer dat ze dagelijks naar Nederlandstalige programma’s moeten kijken, doen ze dat niet (‘Vergeten’ of ‘vandaag geen tijd’ of ‘geen zin’)… Ik kan alleen maar het advies geven, nietwaar!?

Ik heb ook de indruk dat de kinderen thuis te weinig ondersteund en vooral onvoldoende gestimuleerd worden. Voor en tijdens de paasvakantie (bij het begin van de lockdown) hebben de kinderen wel wat schoolwerk verricht (alleen of samen met mama), maar sedert ik dagelijks contact met hen heb, beperkt het werken voor school zich tot dat ene uur (per leerling) en is de ondersteuning van thuis weggevallen…

Voor de grote vakantie hoop ik dat er weer speelpleinwerking zal zijn en ik zal er bij de ouders op aandringen dat ze de kinderen dit jaar toch zeker regelmatig laten gaan, want vorig jaar hebben ze na een tijdje afgehaakt, want ze vonden het niet (meer) fijn…

Dat begin ik wel moeilijk te vinden: het ‘vechten’ tegen een zekere laksheid en berusting. Ik wil de kinderen echt vooruit helpen, maar de ouders zien (nog) onvoldoende in dat ook zij daaraan moeten meewerken. Ze zijn mij wel heel dankbaar, hoor, dat is het niet. Toch zou het fijner zijn indien ook zij de kinderen meer zouden stimuleren!