Vrijwilligers

Vrijwilligers

Je wil iemand helpen. Je wil een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. Onderwijs is dé stapsteen om mensen een beter toekomstperspectief te geven. Als Auxilia-vrijwilliger kan je hiervoor werkelijk iets doen: je helpt iemand om iets te leren, het huiswerk te maken, een vak beter onder de knie te krijgen… En je krijgt er heel veel waardering voor terug.

Als Auxilia-vrijwilliger timmer je niet alleen aan de weg. Je maakt deel uit van een dynamische groep gelijkgezinde vrijwilligers. Iedereen werkt daarin volgens de eigen capaciteiten en interesses.

De kandidaat-vrijwilliger doorloopt een korte aannemingsprocedure: een intakegesprek door de regio-coördinator, en het overlopen en ondertekenen van een overeenkomst.

De vrijwilliger is verzekerd en ontvangt een verplaatsingsvergoeding. Een vrijwilligersvergoeding is niet voorzien.

Jaarlijks organiseert Auxilia een drietal bijeenkomsten. Dan is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig wordt dan ook een deskundige uitgenodigd om ons blikveld te verscherpen en te verruimen. Daarnaast is er de kans om bijkomende vormingsmomenten te volgen.

Hier vind je alle noodzakelijke documenten die je wegwijs maken in onze werking.

Contactformulier vrijwilligers

Meest recente berichten

Leerhulp in tijden van Corona

Sinds midden maart is de face-to-face leerhulp van onze vrijwilligers opgeschort. Het is echter hartverwarmend te merken welke initiatieven de vrijwilligers ondertussen nemen om hun leerling op afstand te ondersteunen. Die kunnen variëren van een aanmoedigend telefoontje met de vraag hoe het gaat tot sessies in Skype, Facetime of Whatsapp waarbij moeilijkheden besproken worden. Sommige vrijwilligers spreken af met hun leerling om printscreens of foto’s te sturen van de gemaakte oefeningen. Daarop geven ze dan feedback. Anderen laten hun leerling lezen, lezen zelf een verhaal voor of laten vertellen over het TV-programma dat de leerling gezien heeft. Ook op die manier leren anderstaligen Nederlands. 

Niet alles verloopt echter van een leien dakje. Soms zijn er misverstanden te wijten aan een verkeerd begrepen boodschap, het ontbreken van wifi of internet door financiële problemen, of het missen van een laptop of een tablet.  Zo wou vrijwilliger Nicole haar leerlingen elke dag op een vast uur contacteren. Ze stuurde een berichtje naar haar leerlingen met het uur waarop ze haar konden telefoneren. Geen antwoord. Ze nam dan maar zelf contact met haar leerlingen. Bleek dat ze de boodschap niet goed hadden begrepen. Ondertussen is dit opgelost en spreekt zij haar leerlingen elke dag. Zo geeft ze de leerling de kans om Nederlands te oefenen. Of kan een andere leerling haar een probleem met de oefeningen Frans voorleggen.

Enige soepelheid en creativiteit om de juist aanpak te vinden is dus wel nodig. Onze vrijwilligers tonen daarbij elke dag opnieuw hoe gedreven ze zijn.