Wie zijn we?

Wie zijn we?

Auxilia is een onafhankelijke organisatie van vrijwilligers die mensen met beperkte kansen helpt bij hun studies. Dat kan zijn door te helpen met schooltaken. Het kan ook door vakspecifieke bijles te geven. Doorheen de jaren evolueerden we naar een organisatie die actief is op haast alle vlakken waar we het bestaande onderwijs kunnen aanvullen, maar altijd in functie van mensen met beperkte kansen.

We staan klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen die extra leerhulp zoeken en die te maken hebben met kansarmoede. We willen de onderwijskansen van onze leerlingen verhogen door extra ondersteuning, individuele begeleiding en persoonlijke aandacht te geven.

In Limburg werken we momenteel met meer dan dan 300 vrijwilligers (in heel Vlaanderen zijn het er bijna 1 000). We begeleiden in Limburg ongeveer 450 leerlingen en dit aantal neemt steeds toe.

Auxilia filmpje

Meest recente berichten

Leerhulp in tijden van Corona

Sinds midden maart is de face-to-face leerhulp van onze vrijwilligers opgeschort. Het is echter hartverwarmend te merken welke initiatieven de vrijwilligers ondertussen nemen om hun leerling op afstand te ondersteunen. Die kunnen variëren van een aanmoedigend telefoontje met de vraag hoe het gaat tot sessies in Skype, Facetime of Whatsapp waarbij moeilijkheden besproken worden. Sommige vrijwilligers spreken af met hun leerling om printscreens of foto’s te sturen van de gemaakte oefeningen. Daarop geven ze dan feedback. Anderen laten hun leerling lezen, lezen zelf een verhaal voor of laten vertellen over het TV-programma dat de leerling gezien heeft. Ook op die manier leren anderstaligen Nederlands. 

Niet alles verloopt echter van een leien dakje. Soms zijn er misverstanden te wijten aan een verkeerd begrepen boodschap, het ontbreken van wifi of internet door financiële problemen, of het missen van een laptop of een tablet.  Zo wou vrijwilliger Nicole haar leerlingen elke dag op een vast uur contacteren. Ze stuurde een berichtje naar haar leerlingen met het uur waarop ze haar konden telefoneren. Geen antwoord. Ze nam dan maar zelf contact met haar leerlingen. Bleek dat ze de boodschap niet goed hadden begrepen. Ondertussen is dit opgelost en spreekt zij haar leerlingen elke dag. Zo geeft ze de leerling de kans om Nederlands te oefenen. Of kan een andere leerling haar een probleem met de oefeningen Frans voorleggen.

Enige soepelheid en creativiteit om de juist aanpak te vinden is dus wel nodig. Onze vrijwilligers tonen daarbij elke dag opnieuw hoe gedreven ze zijn.