Auxilia zoekt vrijwilligers

De gebeurtenissen in Afghanistan zijn niet weg te branden uit de actualiteit. De berichtgeving is er vol van. Ook nu verwachten we dat heel wat vluchtelingen naar hier komen. Bij  conflicten in de wereld zien we kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben.  En de school is een belangrijke struikelblok. Palestijnen, Syriërs, Afghanen,… deze kinderen komen op een bepaald moment in het onderwijs terecht. Hun directe omgeving biedt geen houvast het studeren. Vrijwilligers helpen hen om zo snel mogelijk de taal te leren om te kunnen volgen op school. Hun moeilijkheden zijn echter niet beperkt tot taalproblemen. Het gaat evenzeer om een cultuur waarmee ze niet vertrouwd zijn. Om de onbekende verwachtingen van een school.  Ook hierbij zijn onze vrijwilligers belangrijke brugfiguren. Op dit moment helpt Auxilia-Limburg onder meer 30 kinderen uit Irak, 54 uit Afghanistan, 53 uit Syrië, 20 uit Israël (Palestijnen).

Is dit een vorm van armoede importeren? Is het christelijke naastenliefde? Of solidariteit?

Hierover kunnen lange debatten gevoerd. Hoedanook samen mens-zijn primeert.

Wij zijn ervan overtuigd dat naarmate deze leerlingen vlot de taal leren en meekunnen op school, ze ook gemakkelijker integreren, een baan vinden, kunnen participeren aan het economisch, sociaal en cultureel leven in België. En dit in het voordeel van iedereen.

Een uur per week kan maken dat iemand echte onderwijskansen krijgt, groeit en daardoor meer mogelijkheden voor de toekomst heeft.