Een extra welkom aan onze studenten

Heel wat studenten moeten in het kader van hun opleiding een aantal uren vrijwilligerswerk doen. De benamingen zijn divers: maatschappelijk engagement, diversiteitstage, stage buiten de schoolcontext… Dit jaar zijn er een bijzonder groot aantal studenten bij Auxilia-Limburg aan de slag. 

De student-vrijwilligers werken verfrissend. Ze zijn jong, onervaren, maar brengen een berg aan werkkracht en creativiteit mee. En wat is er mooier om te horen dan “je komt toch snel terug”. Dan weet je dat je nodig was en samen met je leerling iets bereikte. 

We wensen hen dan ook veel voldoening bij deze unieke inzet.