Als leerkracht ben je op de hoogte van de thuissituatie maar hoe het er echt aan toe gaat weet je nooit.

Getuigt een leerkracht-vrijwilliger: Ik werd altijd heel positief ontvangen en de mama vroeg ook regelmatig hoe ze bepaalde dingen het beste kon aanpakken. We zagen D. zienderogen evolueren. Hij voelde zich gewaardeerd als persoon en kwam met schitterende resultaten mee naar huis. De eerste keren moest ik soms 10 minuten tot een kwartier wachten omdat hij nog met vrienden weg was. Hij besefte dat dit niet kon en was achteraf ook altijd op tijd. Zijn concentratie werd ook steeds beter. De werktijden varieerden van 50 min tot zelfs 90 min.

Wat ik hierdoor vooral heb ingezien is dat de ‘fout’ niet altijd bij de leerling ligt als hij een keer niet in orde is met huiswerk of andere administratieve zaken. We moeten de thuissituatie in ons achterhoofd houden en hiermee ook rekening houden. Wees als leerkracht een luisterend oor voor je leerlingen en geef hen het gevoel dat ze gewaardeerd worden. Op die manier zullen ze zich durven openstellen en dat kan hen een verlossend gevoel geven. Zorg ook voor een goede relatie met de ouders. Ook zij moeten een gevoel krijgen van wederzijds respect en zich durven openstellen indien er zich problemen voordoen die invloed kunnen hebben op het kind. 

Ik heb ook enorm veel respect voor de vrijwilligers van Auxilia. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel nodig om een steun te kunnen geven aan gezinnen die dit nodig hebben.