Geef ik leerhulp of ben ik maatschappelijk werker? Soms weet ik het niet goed!

Heb jij dat ook soms dat je het niet echt meer weet?
Heb jij het ook soms dat er zoveel andere uitdagingen het geven van je leerhulp in de weg staan?

Je komt in een gezin waar de te vertalen schoolbrieven, belastingsformulieren, energiefacturen, enz. al voor je klaarliggen bij het binnenkomen.
Je komt in een gezin waar niet eens een stoel en tafel beschikbaar is voor het huiswerk.
Je komt bij kinderen die met sandaaltjes in putje winter naar huis komen van de school en jij gaat daar huiswerk helpen maken…

Je vraagt je dan ook terecht af hoe je daarmee omgaat als Auxilia-vrijwilliger.
Je wilt per slot van rekening “helpen”. Wat doen we met die hulpvragen die op ons afkomen?

Neen, zwart- wit antwoorden zijn er hier niet en toch moeten we onszelf én onze opdracht blijven beschermen. Dat kan alleen maar door onze doelstelling steeds voor ogen te houden – leerhulp!

Wil een kind tot “leren” komen, dan is “algemeen welbevinden” een belangrijke voorwaarde.
Als deze voorwaarde niet vervuld is, stoppen we vaak veel energie in die randvoorwaarden. “Leerhulp” wordt dan eerder tweederangs, waar het eigenlijk onze kerntaak is. Er schiet haast geen tijd meer over om te helpen met ‘leren’.

Ik maakte daarom op een bepaald moment voor mezelf een keuze. In de eerste plaats ben ik er voor de leerling: de schooltaken, het huiswerk, de schoolse tekorten, … Kortom als Auxilia-vrijwilliger ben ik er om het kind vooruit te helpen met leren.

Doordat we in het gezin komen en/of een jongere of zijn ouders heel nabij zijn, hebben we als vrijwilliger nog een belangrijke rol als ‘doorverwijzer’. Sinds ik die denkoefening maakte, probeer ik me meer en meer te houden aan de leerhulp zelf en voor andere noden van het gezin door te verwijzen naar instanties die daarvoor bevoegd zijn. Op lokaal vlak zijn dat vaak contacten met OCMW’s en andere gemeentelijke organisaties en partnerinitiatieven.

Onze aanspreekpunten zijn er ook om deze contacten te helpen leggen als je het zelf te moeilijk vindt. Het heeft geen zin om “alles” te willen oplossen voor anderen. Leerhulp geven is en blijft onze eerste zorg.

Lut Bylois