Meertaligheid in het onderwijs

Aan deze webinar met Orhan Agirdag namen een veertigtal vrijwilligers deel.

Op zich is meertaligheid inderdaad een troef: het heeft niet alleen cognitieve voordelen, het geeft je ook meer kansen in een geglobaliseerde wereld, het geeft je de mogelijkheid hechte contacten met je familie (grootouders!) uit te bouwen, het geeft je inzicht in verschillende culturen.

Orhan Agirdag pleitte voor het gebruik van je gezond verstand in de omgang met meertalige leerlingen: het is belangrijk dat leerlingen zich thuisvoelen in de klas, en dat ze zich gewaardeerd voelen om hun meertaligheid. Het af en toe laten gebruiken van de moedertaal door anderstalige leerlingen moet dus kunnen, bijvoorbeeld om iets uit te leggen aan klasgenootjes. Dom verbod van gebruik van de moedertaal op school is niet productief; het creatief erkennen ervan is de boodschap.

Leerkrachten zouden meer moeten getraind worden om om te gaan met meertalige klassen.

Een vrijwilliger vatte het goed samen: Nederlands als taal blijft het belangrijkst, maar meertaligheid mag niet ontkend worden.

Een andere vrijwilliger wees erop dat het goed is om meertaligheid in de klas te erkennen, maar dat we alert moeten blijven voor ghetto-vorming: het mag niet zijn dat bepaalde groepen zich zodanig in hun eigen gemeenschap opsluiten dat ze nog nauwelijks contacten hebben daarbuiten.