Een bevraging van 247 vrijwilligers van Auxilia leerde ons dat ze trots zijn om voor Auxilia te werken, dat zij dit doen met grote gedrevenheid en engagement. Zij zijn ook tevreden over de ondersteuning die ze krijgen, en over de waardering door de leerlingen en hun ouders.

Zij vragen wel meer lesmateriaal, en ondersteuning in het gebruik ervan. Ze zijn van oordeel dat het netwerk van Auxilia moet uitgebreid worden, zowel extern, als intern, tussen de vrijwilligers, om ideeën uit te wisselen.

Ze voelen ook een gebrek aan sturing binnen de organisatie.

Wat leren we hieruit:

  • Het bestuur moet meer bottom-up werken;
  • Een groei- en wervingsplan voor vrijwilligers is nodig;
  • Meer vorming en leermomenten zijn noodzakelijk voor de vrijwilligers;
  • Een frissere beeldvorming en betere communicatie zijn geen overbodige luxe.

Hieraan werken wij de komende weken.